Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną

  • Prawo karne – obrona oskarżonego w procesie karnym lub karnym skarbowym, reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarzyciela posiłkowego. Pomoc prawna świadczona jest na etapie postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym
  • Prawo karne wykonawcze – odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, ułaskawienie
  • Prawo cywilne – windykacja należności, powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie, rękojmia,  ochrona posiadania, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności.
  • Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, powództwo o zachowek
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze – Prowadzenie spraw sądowych o rozwód lub separację, o alimenty, władzę rodzicielska, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa itp.
  • Prawo gospodarcze – obsługa firm spedycyjnych oraz podmiotów gospodarczych, zakładanie i likwidacja spółek, zmiany w spółkach prawa handlowego, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, windykacja należności
  • Prawo celne – postępowania przed organami administracji celnej, postępowania dyscyplinarne funkcjonariuszy celnych.
  • Prawo pracy – reprezentacja pracowników lub pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy – o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, negocjacje i analiza umów
  • Prawo administracyjne – reprezentacja klientów przez WSA i NSA

Comments are closed.